Biografi

Biografi

 

Søren Espersen

 

Ridder af Dannebrog.

Folketingsmand for Dansk Folkeparti

Kommitteret i Hjemmeværnet

 

Opstillet i Kalundborg - samt i hele Sjællands Storkreds

Politisk Næstformand for Dansk Folkeparti fra 2012

Dansk Folkepartis udenrigspolitiske ordfører, og Formand for Det Udenrigspolitiske Nævn.

Tildelt "Raoul Wallenberg-Medaljen 2009"

 

Ordførerskaber:

 

Udenrigspolitisk ordfører (Formand for Det Udenrigspolitiske Nævn)

Grønlandsordfører

Ordfører for Grundloven og Rigsfællesskabet

 

Medlemskaber af Folketingets udvalg:

 

Udenrigspolitisk Nævn (formand)

Udenrigsudvalget

Underudvalget for Udenrigspolitisk Nævn.

Færøudvalget

Grønlandsudvalget

Udvalget for Forretningsordenen

Forsvarsudvalget

Nordisk Råd (stedfortræder)

 

Folketingets Næstformand og medlem af Folketingets Præsidium 2007-2012

Medlem af Forsvarskommissionen 2007-2009

Medlem af Grønlands Selvstyrekommission 2005-2008

Medlem af Danmarks Delegation ved Nordisk Råd 2005-2006

Medlem af OSCEs parlamentariske forsamling 2005-2006

 

Tillidsposter i Dansk Folkeparti:

 

Formand for Dansk Folkeparti i København 1997-2000

Ansvarshavende redaktør for Dansk Folkeblad 1997-2005

Formand for Dansk Folkepartis Valg- og Strategiudvalg fra 2001

Folketingsmand fra 8. februar 2005

Medlem af Dansk Folkepartis Gruppebestyrelse fra 2006

Sekretær i Folketingsgruppes bestyrelse fra 2006-2012

Medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse fra 2006

Politisk Næstformand for Dansk Folkeparti fra 2012

 

Curriculum vitae:

 

Født den 20. juli 1953 i Svenstrup, Himmerland, som søn af skoleinspektør Peder Christian Espersen (1906-1995) og hustru, Inger Espersen (1915-2004).

 

Realeksamen, Svenstrup Skole - 1970

Studentereksamen, Hasseris Gymnasium - 1973

Værnepligt, Søværnet - 1973-1974

Teologistudier, Københavns Universitet - 1974-1976

Journalisteksamen, Danmarks Journalisthøjskole - 1980

Journalist ved Dagbladet Ringsted - 1980

Journalist ved B.T. København - 1980-1982

Journalist og redaktør B.T. Aalborg - 1982-1988

Freelancejournalist i London - 1989-1992

Journalist ved Billed-Bladet, København - 1992-1996

Pressechef for Dansk Folkeparti 1997-2005

Medlem af Danmarks Radios Bestyrelse 2001-2005

Næstformand i Raoul Wallenberg Foreningen fra 2003

Medlem af CARE's Repræsentantskab 2006-2008

Medlem af Atlantsammenslutningens Repræsentantskab fra 2006-2006

Medlem af Grønlands Selvstyrekommission fra 2006-2009

Medlem af Forsvarskommissionen

Folketingets Næstformand og Medlem af Folketingets Præsidium 2007-2012.

Ridder af Dannebrog - 2015

 

Litterær produktion:

 

Bog: "Danmarks Fremtid - dit land, dit valg" 2001

i samarbejde med Ulla Dahlerup og Anders Skjødt

Bog: "Exit Nyrup", 2002 - medforfatter (red.: Henrik Qvortrup)

Bog: "Valdemar Rørdam - Nationalskjald og Landsforræder", 2003

Bog: "Israels selvstændighedskrig - og de danske frivillige", 2007

Bladproduktion:

 

Ansvarshavende redaktør af Dansk Folkeblad

fra 1. januar 1997 og til 1. marts 2005

 

Ægteskabelig stilling:

 

Gift 17. okt. 1981 med Yvette Kim Fay Espersen,

født i Chelsea, England, den 2. april 1956.

 

Fem voksne børn:

 

Ditte, Anders (Nelly), Robin,

Susie, Peter.

Børnebørn: Daniel, Mai og Josefine.

 

KONTAKT TIL SØREN ESPERSEN:

 

Skriv: Christiansborg, 1240 København K.

Ring: 33 37 51 24

Mail: dfsesp@ft.dk

Mail: Sekretær Ulla Raaschou, dfulra@ft.dk - 33 37 51 24

Mail: df@ft.dk